Vi bistår og forenkler

Vi deler vår kunnskap og forenkler din hverdag

Søker du ny revisor? Trenger du råd og bistand med årsregnskap og selvangivelse? Lundes Revisjonskontor har bistått små og mellomstore selskaper siden 1971. Vi holder til i sentrale lokaler i Parkveien i Oslo.

Lovpålagt revisjon av årsregnskap

Selvangivelse, andre ligningspapirer og kommunikasjon med skatteetaten

Brønnøysundregistrene og Altinn

Merverdiavgiftregisteret og MVA-spørsmål

SkatteFunn, attestasjoner etter ISA 800/805, Innovasjon Norge, reiselivsfondet

Vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver og annen finansiell rapportering.

Lundes Revisjonskontor er medlem av Den norske revisorforening og vi holder vår kompetanse oppdatert med det nyeste innen fagområdet. Våre løsninger tilpasses din bedrift slik at vi kan gi deg de beste råd og forenkle din hverdag.

Revisjon og andre attestasjoner

Revisjon og andre attestasjoner

Vi tilbyr revisjon av årsregnskap. Vi utfører også andre typer attestasjoner. Formålet med attestasjoner er å avgi en uavhengig bekreftelse til en motpart, basert på avtalte kontrollhandlinger.


Skatt og avgift

Skatt og avgift

Skatte- og avgiftsrapportering er krevende og komplekst. Feil rapportering kan koste dyrt. Vi tilbyr profesjonell rådgivning både for bedriftsmarkedet og for private.


Regnskap og rådgivning

Regnskap og rådgivning

Vi kan bistå med utarbeidelse av årsregnskap og noter, samt ligningspapirer. Vi kan også være din diskusjonspartner om regnskapsprinsipper, og hvilke begrensninger og muligheter som finnes.


Stiftelse, omorganisering og avvikling

Stiftelse, omorganisering og avvikling

Vi kan bistå din bedrift i alle faser. Vi kan gi råd om selskapsform og hjelpe til med stiftelse. Ved organisasjonsendringer eller vekst kan vi bistå med råd om fornuftige omstruktureringer, eksempelvis fusjoner, kjøp og salg av virksomheter, fisjon og omdanning til AS.

Kompetanse

Solid Kompetanse

Vi er stolt av vår kompetanse og holder oss oppdatert på nyheter og endringer i lover og regler som vi formidler til våre kunder.

Rådgivere

Gode rådgivere

Vi har bred erfaring fra mange bransjer, nasjonalt og internasjonalt. Det gjør oss til kunnskapsrike rådgivere som kan være med å videreutvikle din bedrift.

Effektivt

Effektiv behandling

Vi investerer i teknologi og benytter kun de mest effektive program og løsninger. Dette sikrer smidig og effektiv oppgaveløsning for våre klienter.

Aktuelt

12.10.2018
I tråd med vår satsning på digitale løsninger har hele kontoret har nå gjennomført Revisorforeningens Digitaliseringsakademi.

Les mer...

20.07.2018
Den nye personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge 20. juli 2018.

Les mer...

01.02.2016
Vi er i vekst og trenger nye krefter. Kandidater som ønsker det, vil kunne få en sentral rolle i forretningsutviklingen – både innenfor eksisterende virksomhet og gjennom utvidelse av klientporteføljen og tjenestespekteret.

Les mer...

Nyttige linker

Revisjon & Regnskap

Oppslagsverk, lover og forskrifter

Nyheter fra Revisorforeningen

Kundekontroll


Kontroll ved etablering av kundeforhold

Lundes Revisjonskontor I DA har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. plikt til å utføre kontroll ved etablering av kundeforhold. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket og legitimering av kundens berettige representant, samt registrering av reelle rettighetshavere.

Kontakt oss

Ragnhild Lunde Di LeoPlaceholder image
Ragnhild Lunde Di Leo

Daglig leder

+47 21 04 00 12

+47 414 55 787

ragnhild@lrda.no

Bente HolePlaceholder image
Bente Hole

Statsautorisert revisor

+47 21 04 00 13

+47 419 09 836

bente@lrda.no